1998 г. – Завършва медицина в Медицински университет, гр. Плевен