Ние разполагаме с уникални офталмологични апарати, позволяващи поставянето на прецизна диагноза, извършване на ранна профилактика и своевременно лечение на зрението.

 • Компютърна авторефрактометрия

Авторефрактометрията е компютърна диагностика на зрението. Това е обективно изследване на рефракцията /пречупвателната сила/ на оптичните среди на окото. Авторефрактометрията дава общата пречупвателна сила на окото в диоптри и помага при изписването на очила.

 • Безконтактно измерване на очното налягане

Безконтактната тонометрия е метод за измерване на вътреочното налягане без директен допир на апарат към роговицата на пациента, а само чрез въздушна струя. Тонометрия се прави за диагностициране на глаукома /очно заболяване, съпроводено с повишено вътреочно налягане/ и при много други заболявания, съпроводени с повишаване или понижаване на вътреочното налягане.

 • Eхография – A scan

Ултразвукът се използва в офталмологията като ултразвукова биометрия - метод за измерване на анатомичните и оптичните елементи на окото. А-ехографията служи главно за изследване на очната ябълка и нейното съдържимо.

 • Пахиметрия /измерване дебелината на роговицата/

С помощта на ултразвукови вълни пахиметърът измерва дебелината на роговицата на желаното от изследващия място. Пахиметрията е необходимо изследване преди всякакви хирургични процедури за коригиране на диоптричната сила на роговицата. От друга страна, тя е част от комплекса изследвания при диагностициране на глаукомата.

 • Компютърна периметрия

Най-точният метод за изследване на зрителното поле е компютърната периметрия. Това изследване включва провеждане на специални прагови тестове, които дават информация за светлочувствителността във всяка част на ретината. Компютърната периметрия е едно от най-важните изследвания, необходими за откриване и проследяване на болни от глаукома пациенти.

 • Оглед с Голдман

Огледът с Голдман представлява стереоскопично изследване на ретината на окото – зрителен нерв, макула, съдова система, средна и крайна периферия. Използва се за диагностика и лазерно лечение на почти всички съдови и дегенеративни заболявания на ретината – диабетна ретинопатия, съдови оклузии, периферни дегенеративни лезии, разкъсване на ретината и др.

 • ОСТ /3D очен скенер/

МЦ „Окулус” разполага с последно поколение 3D очен скенер. Изследването с този апарат дава срезове на ретината с изключително голяма разделителна способност (10 пъти по-голяма от ядрено-магнитния резонанс), получавани в реално време, като цялата процедура трае не повече от 10 минути. Благодарение на голямата си разделителна способност, тази апаратура се използва за диагностициране и на най-микроскопичните изменения в очното дъно, което позволява най-правилното и навременно лечение на много заболявания на ретината, макулата и зрителния нерв. Проследяването на пациенти с макулна дегенерация, диабетна ретинопатия и глаукома с помощта на ОСТ е от изключително голямо значение за правилно провеждане на лечението.

 • Флуоресцеинова ангиография /цветна снимка на очното дъно с контраст/

Това изследване е необходимо за точна диагноза при много заболявания на ретината и зрителния нерв. За целта е необходима специална камера с филтри и контрастно вещество. Това контрастно вещество, наречено флуоресцеин, се инжектира във венозната система, откъдето за секунди попада в кръвоносните съдове на окото. На определени периоди от време се правят снимки, които впоследствие дават представа за състоянието на изследваната зона от очното дъно. Флуоресцеиновата ангиография е основна диагностична процедура при диабетна ретинопатия, макулна дегенерация, свързана с възрастта, тумори, възпалителни и съдови заболявания на очното дъно. 

 • Автофлуоресценция /цветна снимка на очното дъно без контраст/

Тя се използва за диагностика на някои чести ретинни заболявания, без необходимост от инжектиране на контрастно вещество.

 • Изчисляване диоптрите на вътреочна леща

Ключ към успеха на катаракталната и рефрактивната хирургия е имплантирането на точно определена леща, подходяща за конкретното око. Това означава, че различните очи имат нужда от лещи с различна диоптрична сила, която трябва да се определи прецизно преди операцията и да е подготвена за имплантация от хирурга. 

 • Кератометрия

Tова изследване служи за измерване кривината на роговицата и пречупвателната й способност.То е важно както за определянето на диоптъра на изкуствените вътреочни лещи при катаракталната хирургия, така и за поставянето на най-подходящите контактни лещи.

 • Офталмоскопия

Офталмоскопията представлява медицинско изследване, при което се изследват очното дъно (състоянието на ретината и зрителния нерв) и стъкловидното тяло. Извършва се със специален апарат, наречен офталмоскоп, след предварително резширяване на зеницата.

 • Биомикроскопия

Биомикроскопията е вид изследване на очите, при което се прави микроскопска картина in vivo на състоянието на предните отдели на окото — клепачи, конюнктива, склера, роговица и очна леща — в дълбочина до 4 милиметра.