Съвсем скоро тази прекрасна сграда ще отвори врати за нашите пациенти! Ще Ви посрещнем с разширен екип от специалисти и ново, по-модерно високотехнологично оборудване!

Като добър пример за преустройство на сграда – паметник на културата, посочи кметът Георг Спартански зданието на ул. „Васил Левски” № 124. Той лично посети обекта, бивш дом на плевенски зърнопроизводители, впоследствие клиника „УНГ” и банка.

Сградата ще бъде превърната в очна клиника по всички законови изисквания, включително и задължителното съгласуване на проекта с Националния институт за недвижимо културно наследство.

По инициатива на Георг Спартански комисия от общински експерти направи оглед на всички сгради в централната градска част, повечето от които паметници на културата от местно значение, и издаде предписания на собствениците за извършване на съответните ремонти и възстановяване на фасадите. Предмет на проверката беше и установяването на незаконни строителства или преустройства с цел преустановяването им. Кампанията продължава до изпълнение на всички предписания.

Със статут на недвижими културни ценности с категория „Национално значение” са 19 обекта в Плевен, от които 14 сгради, два парка – Скобелевият парк и парк с музей „Цар Освободител Александър II г.”, Братската могила костница в Скобелевия парк, паметник гробница на Стоян и Владимир Заимови, както и античната крепост „Сторгозия”.

Недвижимите културни ценности с категория „Местно значение” са общо 82 – 42 сгради, 21 паметници /мемориално-декоративни скулптури и скулптурни групи/, 18 военни съоръжения от Руско-турската освободителна война 1877-78 год. и Историческият мост при река Вит.

Недвижимите културни ценности с категория „Сведение” са 91 сгради, а тези без предварително определена категория са 6 – 4 исторически места, свързани с Руско-турската освободителна война 1877-78 год., и 2 сгради.

По проучвания на Националния институт за недвижимо културно наследство най-старата сграда паметник на културата на централната ул. „Васил Левски”, запазена и до днес, е къщата на рода Коланджиеви на № 115. Сградата е построена преди 1900 год. и е преходна форма от националните строителни традиции към новото течение в архитектурата, силно повлияно от европейските архитектурни течения.

Екип на Община Плевен изработи преди два месеца актуализирана електронна карта на паметниците на културата, която е публикувана на Интернет страницата на местната администрация.