Уважаеми пациенти,
От днес, 18.05.2020 г., Медицински център „Окулус” ще работи с нормалното си работно време от 08.00 до 18.00 часа. Във връзка с обявената извънредна епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната, медицинският център ще продължи да работи при строго спазване на задължителните противоепидемични мерки.
В сградата се допуска само по един пациент, без придружител. Децата следва да влизат само с един придружител. Пациентите влизат след задължителна дезинфекция на ръцете на входа. Всички пациенти и посетители са длъжни да имат поставена защитна маска за лице, покриваща носа и устата. На всички пациенти задължително се измерва температурата.
Молим всички останали пациенти и посетители да изчакват реда си извън сградата, на разстояние 1,5 метра един от друг.
Прегледите се извършват само след предварително записан час. Препоръчваме записването да става по телефона.
Телефони на регистратурата : 064 837 711; 0878 358 175.
Благодарим за разбирането!

Снимка на Очен медицински център "Окулус" гр. Плевен.