Автофлуоресценция

Автофлуоресценция /цветна снимка на очното дъно без контраст/

Тя се използва за диагностика на някои чести ретинни заболявания, без необходимост от инжектиране на контрастно вещество.