Ехография – A scan

ЕХОГРАФИЯ – A SCAN

Ултразвукът се използва в офталмологията като ултразвукова биометрия - метод за измерване на анатомичните и оптичните елементи на окото. А-ехографията служи главно за изследване на очната ябълка и нейното съдържимо.