ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА

Хирургично лечение

Медицински център „Окулус” разполага със сектор за еднодневна хирургия, който включва две операционни и еднодневен стационар за предоперативна подготовка и следоперативно наблюдение от анестезиолог и висококвалифициран сестрински персонал. Това позволява извършването на операции с малък обем под локална и обща анестезия. Престоят на пациента в болничната среда е сведен до минимум, тъй като лечението и изписването стават в рамките на 24 часа. 

Вие можете да бъдете приети за хирургично лечение след консултация със специалист от Диагностично–консултативните ни кабинети. 

За да бъдете хоспитализиран, на първо място е необходимо да Ви регистрират в информационната система на лечебното заведение, което се извършва на регистратурата при пристигането Ви, след което ще бъдете настанени в стационара. 

Необходими документи и лични вещи, които трябва да носите със себе си при постъпване:
• Лична карта
• Лична амбулаторна карта – задължителна за издаване на болничен лист
• Резултати от лабораторни изследвания
• Ксерокопие от решение на ТЕЛК (ако имате група инвалидност)
• Предписаните Ви медикаменти, с които се лекувате до момента на постъпването Ви
• Рецептурна книжка (ако разполагате с такава)
• Ако сте на антикоагулантна терапия, задължително се консултирайте с лекуващия си лекар колко дни преди интервенцията трябва да я спрете.
• Пижама или нощница
• Чехли
След приключване на лечението, Вие и Вашите близки ще бъдете уведомени за часа на изписването. Вие ще бъдете информирани от лекуващия Ви лекар за лекарствата, от които ще имате нужда. Те са назначени и в документацията, която ще Ви дадем при изписване. В никакъв случай не допускайте промяна в назначеното лечение.

Преди изписване се уверете, че разполагате с отговорите на следните въпроси:

Трябва ли да следвам някакъв специфичен режим у дома?

Какво трябва да правя, за да ускоря възстановяването си?
Какво не трябва да правя, след като бъда изписан?
Необходимо ли е да идвам за контролен преглед? Ако да, кога и къде?
Кога бих могъл да се върна към предишния си начин на живот?
Мога ли да очаквам някакви проблеми в бъдеще в резултат на заболяването си и ако
възникнат, към кого да се обърна?
Ако не сте разбрали информацията, която сте получили, попитайте отново. Ако имате
въпроси или притеснения, винаги можете да поискате разговор с лекар или медицинска
сестра, преди да бъдете изписани.