ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ

ОСТ
/3D очен скенер/

Компютърна авторефрактометрия

Безконтактно измерване на очното налягане

Eхография – A scan

Пахиметрия

Компютърна
периметрия

Оглед с Голдман

Флуоресцеинова ангиография

Автофлуоресценция

Оптична биометрия

Кератометрия

Офталмоскопия

Биомикроскопия

МАНИПУЛАЦИИ

Ушно-носно гърлени болести

Ушно-носно гърлени болести

ОПЕРАЦИИ

Операция на катаракта
– ултразвуков безшевен метод /факоемулсификация/ за хирургично лечение на катаракта /вътрешно перде/, с имплантиране на меки монофокални, мултифокални, асферични и торични лещи през разрез от 2,4 мм.

Операция на ксантелазми
Ксантелазмите са жълтеникави кожни подутини по горния и долния клепач и в близост до слъзния канал на окото. Жълтият им цвят се дължи на локално отлагане на липиди и мастни продукти в кожата. Тази плака никога не се трансформира в злокачествено образувание и не представлява заплаха за човешкия организъм.

Операция на птеригиум /външно перде/
Външното перде, наричано на медицински език птеригиум, представлява ципичка от фиброзна тъкан, която започва да расте от вътрешния ъгъл на очната роговица и щом допълзи до зоната на зеницата, неминуемо препречва полезрението.

Отстраняване на халацион
Халационът (ечемик) е най-честото възпаление на клепача. Получава се при лоша зрителна и комунална хигиена и отказ от ползване на очила. При липса на ефект от лечението в първите 1-2 седмици, се препоръчва оперативен подход, който цели почистване на гнойното съдържимо на образуваната киста.