ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА

Първо посещение

При първото Ви посещение в медицинския център ще бъдете посрещнати в централното фоайе, където на регистратурата можете да зададете въпросите си и да Ви информират за възможностите да Ви бъде извършен преглед, датата и часа на провеждането му. Там ще отговорят на всички Ваши допълнителни въпроси. За Ваше удобство, дата и час за преглед могат да бъдат записани предварително след
позвъняване на тел. 064 837711, 0878358175.
Вие можете да бъдете прегледани от специалист в диагностично-
консултативните кабинети на медицинския център като: задължително
здравноосигурено лице с Направление №3 (за консултация), издадено от личния Ви лекар или друг специалист, или срещу заплащане по ценоразписа на лечебното
заведение. В деня на прегледа е необходимо да носите със себе си направлението за консултация (ако прегледът е по НЗОК) и лична карта. След като преминете
задължителната регистрация на регистратурата, от там ще Ви насочат къде се намира кабинетът на Вашия специалист.