Изчисляване на диоптри

ИЗЧИСЛЯВАНЕ ДИОПТРИТЕ НА ВЪТРЕОЧНА ЛЕЩА /ОПТИЧНА БИОМЕТРИЯ/​

Ключ към успеха на катаракталната и рефрактивната хирургия е имплантирането на точно определена леща, подходяща за конкретното око. Това означава, че различните очи имат нужда от лещи с различна диоптрична сила, която трябва да се определи прецизно преди операцията и да е подготвена за имплантация от хирурга. Очен център Окулус разполага с Оптичен биометър IOL Master 700 (Carl Zeiss), който е сред най-новите технологии в помощ на катаракталната хирургия. Дори без да докосва окото на пациента, апаратът изчислява диоптъра на лещата, която се имплантира в окото при катаракта (“вътрешно перде”). Биометърът автоматично проследява и измерва всички параметри, необходими за предстоящата операция. Апаратът е в помощ на хирурга и пациента и при избора на най-подходящата вътреочна леща. Основна предпоставка за успеха на операцията и най-вече за удовлетвореността на пациента е изборът на най-подходящата вътреочна леща. Измерванията и анализите от прегледите преди операцията дават изключително ценна информация за определянето на леща, но с не по-малко значение са индивидуалните нужди и предпочитания на пациента, както и начинът му на живот.