Ушно-носно гърлени болести

Ушно-носно гърлени болести

Специализираният кабинет по УНГ болести в Медицински център „Окулус” разполага с ригидна и фиброоптика, тимпанометър и аудиометър за цялостна диагностика на заболяванията на ушите, носа, гърлото, главата и шията.